Engelbert Humperdinck Live in Myanmar

- - - Engelbert Humperdinck Live in Myanmar / National Theatre of Yangon + + +

FOREVER BEC-TERO တင္ဆက္သည္႔ Engelbert Humperdinck Live in Myanmar

ဒ႑ာရီတြင္သည္႔ အခ်စ္၊ အလြမ္းအေဆြး သီခ်င္းအဆိုေတာ္ Engelbert Humperdinck သည္ ရန္ကုန္အမ်ိဳးသားျပဇာတ္ရုံတြင္ တစ္ညတာ လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖပါမည္။

သူ႕ရဲ႕ နာမည္ၾကီးသည္႔ ေတးသီခ်င္းမ်ားကေတာ႔ "Quando Quando Quando", "Release Me", "The Last Waltz", "Am I That Easy To Forget", "Spanish Eyes", "Les Bicyclettes De Belsize" ႏွင္႔ အျခားသီခ်င္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။
ဒီညေဖ်ာ္ေျဖပြဲကိုလာေရာက္ခ်င္းအားျဖင္႔ မေမ႔ႏုိင္တဲ႔ သီခ်င္းရသမ်ားကို ခံစားရရွိလိမ္႔မည္႔ဟု  ကတိေပးပါသည္။

 

Official Website: www.engelbert.com

::ကိုယ္ေရးအတၳဳပတၱ ::

၁၉၁၁ခုႏွစ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ေတးေရးဆရာ ေရးေပးသည္႔ "Hansel & Gretel." သီခ်င္းျဖင္႔  Engelbert Humperdinckသည္ နာမည္ရရွိလာခဲ႔သည္။လြန္ခဲ႔ေသာ အႏွစ္ ေလးဆယ္ေက်ာ္ေလာက္က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သီခ်င္းေလာကမွာ ဒ႑ာရီတြင္ခဲ႔သည္႔ နာမည္ၾကီးအဆိုေတာ္ျဖစ္ခဲ႔သည္။

Engelbert Humperdinck has recorded everything from the most romantic ballads to the platinum-selling theme song "Lesbian Seagull" for the latest Beavis and Butthead movie. His remarkable voice and extraordinary talent has endeared him to millions of fans around the globe with the MTV generation having just "discovered" what a magnificent musician the rest of the world has celebrated for decades.

Few people realize that several of the major forces in the world of rock n' roll, including Jimi Hendrix and The Carpenters, started out as opening acts for Humperdinck in the late'60's, 70’s and '80's. Lets not forget Humperdinck taking #1 away form the Beatles, as well

In 1999 “Humper” recorded The Dance Album as his first album in the dance genre. Released by the red-hot dance label Interhit Records, the album featured newly recorded dance versions of six of Engelbert's greatest hits, along with five original songs. Favorites such as "Quando, Quando, Quando" and "Release Me" are set to an infectious dance beat by dance producer/ remixers Chris Cox and Barry Harris, known collectively as Thunderpuss 2000. The album has enjoyed tremendous success, with "Release Me" hitting Top Ten in the Billboard Dance charts. Says Billboard magazine of The Dance Album: "...brilliantly cool...one of the most fun pop/dance albums of the decade."

With four Grammy nominations, a Golden Globe for "Entertainer of the Year" (1988), 63 gold and 24 platinum records and a star on the Hollywood Walk of Fame, Humperdinck might rest easy on his laurels. Hardly. In the past few years, he has joined in elite group of musical artists, such as Tony Bennett and Burt Bacharach, who have crossed over successfully to strike a new chord with a younger generation in addition to their core audiences. The Humper has appeared on several MTV programs, including two appearances on "MTV Beach House", "Chilling with the Weaze" and "Oddville."

Engelbert Humperdinck came into this world as Arnold George Dorsey, one of ten siblings. His father served in the British military, and his mother taught violin and had an operatic voice. They all lived in Leicester, England and the young lad from Leicester developed strong and enduring family values imparted by his parents. At the age of eleven, Arnold George Dorsey began to study saxophone.

When he was seventeen, Engelbert found himself playing at a pub that sponsored a singing contest. Goaded by his friends to enter, he put down his sax and for the first time revealed another vocal talent: impersonations. Arnold George Dorsey gave the worlds finest impersonation of Jerry Lewis- Jerry Lewis still thinks so-and was quickly dubbed Gerry Dorsey by his fans. It became his professional stage name. Furthermore, he never picked up the sax again.

Gerry Dorsey was very popular on the UK music circuit until he contracted tuberculosis, which silenced him for six months and nearly snuffed out his rising star. Many people assumed his career was finished. Upon regaining his health, Gerry Dorsey knew he had to bury his old, somewhat tainted image to make a comeback as a strong, dynamic performer, still tall, dark handsome and somewhat mysterious. His manager suggested the new name Engelbert Humperdinck. It was just outrageous enough to be memorable. It would take a man with a secure self-image and sense of humor to pull it off. And thus was born the soon-to-be legend, Engelbert Humperdinck.

Few people realize that it was Humperdinck, not Elvis, who made famous the sideburns and flamboyant leather jumpsuits. Engelbert often jokingly asserts that Elvis "stole" the image from him. Nevertheless, the two legends often performed one another's songs, and enjoyed a lasting friendship until Elvis' death. Humperdinck has always enjoyed a healthy rivalry with Tom Jones, and the two actually partnered for ten years and shared a manager for many, many more.

Romance serves as the core of Engelbert Humperdinck's music and lasting success. He knows how to pick songs with eternal themes of love and longing, and lovers always want to hear them sung.

Engelbert has just started recording a brand new CD with Grammy award winning producer Martin Terefe (Train, Jason Mraz,James Morrison,Beverly Knight) with "a lot of fantastic young,hip and surprising collaborations"

Engelbert is managed by his son Scott Dorsey / Dorsey Productions.လက္မွတ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သိဖြယ္ရာ

က်င္းပမည့္ေနရာ

ပြဲရက္


ေန႔ရက္
အခ်ိန္
- - မၾကာမီလာမီ - -
-

ဂိတ္ဖြင့္ခ်ိန္

ပြဲမစမွီ မိနစ္ သံုးဆယ္အလိုတြင္  ဂိတ္တဂါးဖြင္႔ပါမည္။

အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်မွဳ

30 June 2012 , 10A.M. onward.

ထုတ္လႊတ္မႈ ရုပ္သံလုိင္းမ်ား


လက္မွတ္ ေစ်းႏွဳနး္မ်ား

၁၅၀၀၀၀ က်ပ္
၁၀၀၀၀၀ က်ပ္
  ၇၀၀၀၀ က်ပ္

ထိုင္ခုံ ဇယား

မွတ္စု

Myanmar Seagame 2013
BEC Forever